Veleposlaništvo RS Moskva /Gospodarsko sodelovanje /Ruska federacija /

Ruska federacija

Bilateralno gospodarsko sodelovanje med državama

V zadnjih letih je v Ruski federaciji zabeležena zmerna gospodarska rast, kljub omejevalnim ukrepom EU in ZDA, ter povratnim ruskim protekcionističnim ukrepom za podporo domače proizvodnje in nadomeščanje uvoza ter previdnim pristopom k tujim naložbam. Pri sodelovanju z ruskimi podjetji veljajo specifične okoliščine poslovanja in mednarodna konkurenca.

Slovenija je v odnosu do Ruske federacije zavezana k usmeritvam zunanje politike EU, s tem, da na podlagi svoje suverenosti z njo vzpostavlja in razvija bilateralne odnose. Med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo poteka kontinuiran dialog. Redna srečanja na visoki ravni prispevajo h krepitvi vsestranskega dvostranskega sodelovanja med državama. Pomemben instrument poglabljanja sodelovanja na trgovinsko-gospodarskem in znanstveno-tehničnem področju predstavlja medvladna komisija, ki ji sopredsedujeta minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Ruske federacije. Zadnje zasedanje komisije je potekalo junija 2019  Sloveniji.

Rezultati dobrega sodelovanja med državama se odražajo skozi statistične pokazatelje. Rusija je 9. najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije. Obseg blagovne menjave med državama je v prvih desetih mesecih leta 2019 znašal 1,97 milijarde EUR, kar pomeni 28% povečanje glede na leto 2018. Na krepitev blagovne menjave vpliva predvsem povečanja uvoza energentov iz Ruske federacije, zmanjševanje slovenskega izvoza v zadnjih letih pa je posledica lokalizacije proizvodnje v Rusiji kot posledice mednarodnih sankcij. 41% slovenskega izvoza predstavljajo farmacevtski izdelki, 85 % uvoza predstavljajo mineralna goriva ter aluminij.

Ruska federacija se nahaja na 5. mestu po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini. Njihova vrednost je konec leta 2018 znašala 356,8 mio EUR, kar jo uvršča po višini slovenskih investicij takoj za trge nekdanje Jugoslavije. Vrednost neposrednih naložb iz Ruske federacije v Slovenijo je konec leta 2018 znašal 188,6 mio EUR oz. +4% glede na predhodno leto. Rusija sodi med ključne trge slovenskega turizma in je na 10. mestu po ustvarjenem številu turističnih nočitev. Na turističnem sejmu MITT 2018 v Moskvi je Slovenija prejela nagrado "Best Spa Destination".

Gospodarsko sodelovanje Slovenije z ruskimi regijami podpirajo memorandumi o sodelovanju, ki jih sklepa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Trenutno jih je v veljavi  devet: z Moskovsko, Samarsko, Leningrajsko, Altajsko, Uljanovsko, Jaroslavsko in Vladimirsko pokrajino, Republiko Tatarstan ter mestom Moskva.

Poslovno okolje

Ruski trg velja za dokaj specifičnega, česar se morajo zavedati podjetja, ki nanj vstopajo. Pri odpiranju predstavništev in podjetij je priporočljivo sodelovati s pravniki/ svetovalci, ki lahko izvedejo postopek odpiranja in pripravo potrebnih aktov v treh do petih tednih. Upoštevati je potrebno postopke za registracijo in ureditev delovne vize tako za slovenske državljane, kot za tuje zaposlene v predstavništvih. Stroški delovanja predstavništva ali podjetij so visoki (zlasti v Moskvi in večjih regijskih centrih), mednarodna konkurenca je močna.
Težave pri poslovanju podjetij predstavljajo pogosti pregledi delovanja tujih podjetij s strani najrazličnejših administrativnih (davčnih, sanitarnih ipd.) državnih organov in pogosto spreminjanje oz. dopolnjevanje poslovne in davčne zakonodaje.

Med osrednjimi dejavniki pravno- institucionalnega okolja, ki zavirajo hitrejšo modernizacijo ruskega gospodarstva in učinkovitejše delovanje tujih gospodarskih subjektov, velja izpostaviti težavnost, nepreglednost in kompleksnost javne uprave ter državne administracije na vseh nivojih (zveznem/ federalnem, regionalnem in lokalnem), arbitrarno tolmačenje zakonodaje in predpisov s strani administrativno-upravnih organov, nekonsistentnost pri izvrševanju posameznih upravnih in administrativnih predpisov (spreminjanje »pravil igre«) in pogosto povzročanje dodatnih nepreglednih in zapletenih procedur pri upravno-administrativnih postopkih najrazličnejših vrst.

V Rusiji imamo rusko-slovenski poslovni klub v mestu Togliatti.

Koristne povezave:

- Izvozno okno: informacije o poslovnem okolju Rusije, sodelovanju s Slovenijo, poslovanju na ruskem trgu, ustanavljanju družb, poslovnih priložnostih v Rusiji

Slovensko-ruski poslovni klubi v Togliatti