Veleposlaništvo RS Moskva /Gospodarsko sodelovanje /Belorusija /

Belorusija

Dvostransko gospodarsko sodelovanje z Republiko Belorusijo

Belorusija se je konec leta 2019 uvrstila na 53. mesto med slovenskimi zunanjetrgovinskimi partnericami. Kljub temu, da vrednosti ne odražajo gospodarskih potencialov, je v zadnjih letih razviden trend rasti blagovne menjave in vrednosti neposrednih investicij med državama. Razmerje blagovne menjave je daleč vprid izvozu, pri čemer kar 38% predstavljajo farmacevtski proizvodi, med uvoznimi izdelki pa prevladujejo umetna in sintetična vlakna.

V gospodarskih odnosih med državama je zelo pomembno delovanje medvladne komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, katere 8. zasedanje je potekalo februarja 2020 v Republiki Sloveniji.

Priložnosti za okrepitev medsebojnega sodelovanja glede na izkazan interes in potenciale obstajajo predvsem na področju inženiringa, energetike, logistike in tranzita, avtomobilske industrije, farmacije in kemične industrije, informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, kovinsko-predelovalne industrije, prehrambene industrije in turizma.

Leta 2011 je bil ustanovljen slovensko-beloruski poslovni klub.

Koristne povezave:
-    Izvozno okno – informacije o poslovnem okolju v Belorusiji, poslovnih priložnostih, poslovanju s Slovenijo