Veleposlaništvo RS Moskva /Gospodarsko sodelovanje /Ostale države Centralne Azije /

Ostale države Centralne Azije

Veleposlaništvo Slovenije v Moskvi pokriva države Centralne Azije (Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizijo in Tadžikistan) nerezidenčno, kar zaradi oddaljenosti in specifičnosti njihovih trgov predstavlja določene omejitve pri izvajanju nalog s področja gospodarske diplomacije.

Uzbekistan

Dvostransko gospodarsko sodelovanje ostaja še vedno dokaj skromno, čeprav je Uzbekistan drugi največji trgovinski partner Slovenije v regiji Srednje Azije. Leta 2018 se je blagovna menjava (v primerjavi z letom 2017) povečala za 22% in je znašala 32,4 mio evrov. Povečala sta se tako slovenski izvoz, ko tudi uvoz iz Uzbekistana. Med izvoznimi izdelki prevladujejo farmacevtski. Obstaja interes za delovanje na tem trgu, predvsem na področju obnovljivih virov energije, med perspektivnimi področji so tudi IT tehnologija, farmacevtska in kemična, energetska učinkovitost in okoljevarstvo.

Institucionalno sodelovanje je dokaj skromno, saj med državama ni rednega kontinuiranega gospodarskega dialoga. Usklajevanja za sklenitev sporazuma o gospodarskem sodelovanju med državama še potekajo. Z namenom vzpostavitve novih stikov in proučitve možnosti poglobitve gospodarskega sodelovanja je bila marca 2014 organizirana izhodna gospodarska delegacija Slovenije, ki jo je vodil veleposlanik Republike Slovenije. Januarja 2019 je na GZS potekal seminar o poslovanju z Uzbekistanom, ki je bil dobro obiskan.

Druge države Centralne Azije

Z drugimi državami Centralne Azije (Turkmenistanom, Kirgizijo in Tadžikistanom) so bilateralni gospodarski odnosi skromni. Omenjene trge v prvi vrsti zaznamuje zaprtost gospodarskega sistema ter nizka kupna moč prebivalstva. Največ priložnosti se pojavlja v javnem sektorju (predvsem infrastrukturni projekti) ter hidroenergiji (Kirgizija in Tadžikistan).

S Turkmenistanom je bil julija 2014 podpisan sporazum o gospodarskem sodelovanju, na podlagi katerega je bila ustanovljena medvladna komisija za gospodarsko sodelovanje. Njeno zadnje zasedanje je potekalo marca 2017 v Turkmenistanu. Priložnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja obstajajo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, energetike, elektrotehnične industrije, strojne industrije, industrije bele tehnike, logistike in transporta, gradbeništva, farmacevtike, kmetijstva in turizma.

Poslovno okolje

Poslovno okolje večine držav Centralne Azije je s slovenskega zornega kot precej zahtevno, kar je predvsem pogojeno z oddaljenostjo in težko dostopnostjo tržišč, logističnimi težavami, ki nastopajo tudi zaradi slabe infrastrukture znotraj držav in precejšnjih razdalj, ki jih je potrebno fizično premagovati ter dokajšnjo nerazvitostjo pravnega okolja, pogostimi spremembami zakonodaje s področja poslovanja ipd. Ker so gospodarski sistemi v regiji še vedno državno regulirani je za učinkovit vstop na trg ključna vzpostavitev učinkovitih in dobrih odnosov z državnimi oblastmi na državnem in lokalnem nivoju.