Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Volitve/referendumi in potrjevanje obrazcev podpore /

Volitve/referendumi in potrjevanje obrazcev podpore v tujini

DRŽAVNA VOLINA KOMISIJA

Pobuda volivcem za vložitev Predloga zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam - potrjevanje obrazcev podpore

Obveščamo, da je dr. Martin Ivec, predsednik in zakoniti zastopnik stranke ReSET – Rešimo Slovenijo elite in tajkunov (v nadaljnjem besedilu: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam.


Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranja podpisov volivcev sreda, 9. 5. 2018, zadnji, šestdeseti dan, pa sobota, 7. 7. 2018. V tem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih.


Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za zbiranje podpore je pobudnik določil geslo:
 
PROTI MANIPULIRANJU VOLIVCEV
 
Osebe, ki med rokom za zbiranje podpisov stalno ali začasno bivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.


Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).


Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:
ReSET – Rešimo Slovenijo elite in tajkunov
Stantetova ul. 12
2000 MARIBOR


Volivec lahko podpiše obrazec tudi prek enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

 

 

Predčasne volitve v Državni zbor Repulike Slovenije

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/18 z dne 14. 4. 2018, je objavljen Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 3. 6. 2018. Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. 4. 2018.

Volivce obveščamo, da bodo v nedeljo, 3. 6. 2018 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, volišča odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih  Republike Slovenije:
GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP na Dunaju, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP v Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju,  VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu.

Volivci imajo od 6. 5. 2018 do 18. 5. 2018 pri kateri koli upravni enoti, diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, možnost vpogleda v podatke v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba.html

 

PODPORA LISTI KANDIDATOV

V času od 16. 4. 2018 do 3. 5. 2018 lahko volivci na diplomatsko-konzularnih predstavništvih potrdijo obrazec podpore listi kandidatov in kandidatk.

Volivec lahko odda svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat.

Obrazci so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-dz-2018

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.

Volivec izpolnjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti.

 

MOŽNOSTI GLASOVANJA

A. Izseljenci – volivci s stalnim naslovom v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

  1. 3. 6. 2018 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije,
  2. po pošti,
  3. na volišču na območju Republike Slovenije (volišče OMNIA), če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno posredovali Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji rok za posredovanje tega obvestila Državni volilni komisiji je 30. 5. 2018.


Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko volivec odda preko portala e-uprava:
A. z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488
B. brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487
C. preko izpolnjenega obrazca Obr03 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti), ki ga pošlje na Državno volilno komisijo:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
• po faxu na številko 00 386 143 31 269
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije

 

B. Zdomci – volivci, z začasnim naslovom v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

  1. 3. 6. 2018 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno (to je do vključno 3. 5. 2018) Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na diplomatsko-konzularnem predstavništvu,
  2. po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 3. 5. 2018 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine.

Vsem volivcem zdomcem, ki želijo glasovati diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji.

Vlogo za zgoraj navedene načine uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala E-Uprava, ki omogoča:
A. oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488
B. oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487
C. preko izpolnjenega obrazca Obr02, https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti) pošlje na Državno volilno komisijo:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
• po faxu na številko 00 386 143 31 269
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije.

Več informacij najdete na spletni strani državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-drzavni-zbor-rs/volitve-v-drzavni-zbor-rs-2018