Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Po izdaji vizuma oz. zavrnitvi izdaje vizuma /

Po izdaji vizuma oz. zavrnitvi izdaje vizuma

Kako brati vizumsko nalepko
Vizum za kratkoročno bivanje se izda v obliki nalepke, pritrjene v potno listino. Pazljivo preverite vse podatke na nalepki.

Obdobje veljavnosti vizuma (razdelek OD … DO) je datumsko opredeljeno obdobje, v katerem lahko imetnik vizuma obišče državo (obdobje zajema vstop, bivanje in odhod). Državo lahko obišče med datumoma navedenima v tem razdelku. Bivanje ne sme presegati števila dni, navedenih v razdelku TRAJANJE BIVANJA.

TRAJANJE BIVANJA pomeni število dni, ki jih lahko imetnik vizuma preživi na ozemlju, za katerega vizum velja (schengensko območje ali Republika Slovenija). Trajanje bivanja se začne šteti z datumom vstopa na ozemlje. Dovoljeno trajanje bivanja je lahko krajše od obdobja veljavnosti vizuma. Če vizum dovoljuje več vstopov (oznaka N na vizumski nalepki) in velja več kot 180 dni, lahko imetnik na ozemlju schengenskih držav biva do 90 dni v kateremkoli 180-dnevnem obdobju. Imetnik vizuma mora to pravilo spoštovati in skrbeti za to, da njegovo bivanje ne preseže 90 dni v kateremkoli 180-dnevnem obdobju. V primeru večkratnih potovanj se lahko skupno število porabljenih dni določi s pomočjo vstopnih in izstopnih žigov v potni listini. Pri tem si lahko imetniki vizumov pomagajo s schengenskim kalkulatorjem.

TIP VIZUMA:  A – letališki tranzitni vizum, C – vizum za kratkoročno bivanje (obiski v trajanju do 90 dni), D – vizum za dolgoročno bivanje (obiski v trajanju več kot 90 dni).
V razdelku ŠTEVILO VSTOPV je navedeno, kolikokrat lahko imetnik vizuma vstopi v schengensko območje (število obiskov se lahko porazdeli na vso obdobje veljavnosti vizuma).

Pravica do vstopa

Vizum ne pomeni samodejne pravice do vstopa v državo. Imetniki vizuma morajo pri prečkanju zunanje meje skladno s 6. členom Schengenskega zakonika predložiti dokazila o izpolnjevanju vstopnih pogojev. Če so se okoliščine, na podlagi katerih je bil vizum izdan, spremenile, lahko mejni organi tujcu zavrnejo vstop in vizum razveljavijo. Vizum se lahko prav tako razveljavi, če se naknadno ugotovi, da so bili podatki, predloženi v vizumskem postopku, netočni in da so bila prikrita pomembna dejstva.

Dolžnosti imetnika vizuma

Vsi tujci morajo spoštovati zakone države, v katero potujejo.

Tujci morajo svoje bivanje prijaviti na pristojni upravni enoti v 8 dneh po vstopu na ozemlje Republike Slovenije. Izjema so tujci, katerih bivanje prijavijo njihovi nastanitveni objekti (npr. hotel), ter člani osebja diplomatskih predstavništev, konzulatov ali mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovi družinski člani, ki so prijavljeni pri ministrstvu za zunanje zadeve. Več informacij je na voljo na tej povezavi: https://infotujci.si/en/third-country-nationals/temporary-residence-permit/registration-of-residence/.

Vprašanja glede bivanja na ozemlju Republike Slovenije lahko naslovite na ministrstvo za notranje zadeve: gp.mnz(at)gov.si.

Kaj lahko storim v primeru zavtnitve izdaje vizuma

Odločitev o zavrnitvi izdaje vizuma za kratkoročno bivanje in razlogi za zavrnitev se prosilcu sporočijo na standardnem obrazcu. Odločitev o zavrnitvi vizuma vključuje razloge, na katerih temelji zavrnitev.

Prosilci, ki jim je bila izdaja vizuma zavrnjena, imajo pravico do pritožbe v skladu z Uredbo (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o Vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), objavljenem v Uradnem listu Evropske unije z dne 15. septembra 2009.
V skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 1/2018 in 9/2018) lahko oseba, ki ji je bila izdaja vizuma zavrnjena, vloži pritožbo v 8 dneh od prejema obvestila o zavrnitvi/razveljavitvi/preklicu vizuma. Pritožbo je treba vložiti v pisni obliki v slovenskem jeziku. Za pritožbo se zaračuna konzularna taksa v višini 153 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10). Med pritožbenim postopom nove vloge za izdajo vizuma ni mogoče obravnavati.

Če ministrstvo za zunanje zadeve izda negativno odločbo, je zoper odločbo mogoče sprožiti upravni spor pri Upravnem sodišču, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.